Výdajné automaty 

.

Automaty na ochranné pracovné pomôcky

Znížte si náklady stlačením tlačidla!

Výhody automatu:

 • výdajové automaty sú schopné pokryť celý závod
 • je možné ich umiestniť kdekoľvek
 • môžu byť pripojené k vlastnému systému firmy alebo môžu byť úplne nezávislé
 • každý automat je možné prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
 • možnosť vytvorenia vlastných podnikových skupín
 • kontrola prístupových oprávnení
 • evidencia sortimentu

Oblasti využitia automatov:

 • strojárenstvo
 • automobilový priemysel
 • elektronický priemysel
 • farmaceutický a chemický priemysel

Jednoduché doplnenie zásob, možnosti:

 1. v pôvodnom balení
 2. na základe dostupného priestoru
 3. v zostavách
 4. v balení v škatuliach alebo vo fľašiach
 5. v balení podľa individuálnych požiadaviek

Na prevádzku zariadenia je potrebné iba pripojenie do elektrickej siete a k serveru.

Použitím automatov môžete dosiahnuť úsporu prostriedkov 30 až 40% !

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle 0948 496 318 alebo cez náš kontaktný formulár